Over Jules

Introductie Jules

Mijn hele leven als psychiater heb ik al met veel plezier gesproken over het prachtige vak wat psychiatrie heet maar eigenlijk ook wat mensen drijft. Mijn vak heeft een prachtige eigenschap dat het enerzijds gaat over psychiatrische stoornissen maar anderzijds alles te maken heeft met de essentie van het leven. Het brein, met zijn oneindige mogelijkheden, is in staat om het leven fantastisch te maken maar ook om hopeloos de weg kwijt te raken. Dit heeft me altijd geïntrigeerd. Zoals we eigenlijk al lang weten is er geen definitief boek over de zin van het leven of bijvoorbeeld goed leven of geluk. Want daar moet psychiatrie uiteindelijk over gaan. Desondanks is er heel veel over te vertellen en heel boeiend om daar verhalen over uitwisselen.

Is het begin van je opleiding tot psychiater moet iedere psychiater 50 sessies bij een ervaren ouwe rot ondergaan om te weten hoe het is om aan de andere kant van de toonbank te zitten en ondertussen wat uitgebreider aan zelf onderzoek te doen. Mijn leertherapeut, een grijze oude analyticus, had het telkens maar over de ‘eagerness to know’.  Toen snapte ik het niet zo waarom hij daar voortdurend op terug kwam, maar inmiddels begrijp ik het heel goed. De absolute noodzaak van interesse. Interesse is datgene wat de mens telkens weer vernieuwd, leidt tot het aangaan van nieuwe avonturen en tot verbinding met anderen. En daar gaat het bij mensen toch voor een heel groot gedeelte over. Wij willen samenleven en ons verbonden voelen met de ander. Deze noodzaak van verbinding is als, als groepsdier, instinctmatig opgedragen. En bron van vele uitdagingen maar ook van veel geluk.

Even een kleine introductie over mezelf zodat u weet vanuit welke ervaring ik spreek. Ik ben 63 jaar, heb twee kinderen, ben gescheiden en gelukkig met een nieuwe liefde, speel in een rockband, heb een paar boeken geschreven over complexe psychiatrie en behandel dagelijks complexe patiënten en geef daar al 25 jaar les over. Hou van geschiedenis, de interessantste beschouwing over ons menselijk handelen. Heb een moeilijke jeugd gehad en een leven met veel ups en downs, genoeg seks, drugs en rock and roll en heel veel spelen in bands. En ja: ik ben nu gelukkig. Hoe wonderbaarlijk allemaal.

Ik heb 12 jaar gewerkt al straatpsychiater bij het Rehab team in Amsterdam waarbij we zorg hebben verleend aan de verwarden op straat. Een geweldige tijd en daar heb ikmhet vak echt geleerd. Daarna heb ik vijf jaar een polikliniek annex clubhuis mogen opzetten van en voor mensen met een psychose, de Brouwerij gegeten ook in Amsterdam gevestigd. Hierna heb ik een aantal jaren bij zorgboerderij Bij Bram in Ameide gewerkt, weer met deze complexe doelgroep. Op dit moment werk ik bij Parnassiawaarbij mijn opdracht vooral het oplossen van vastgelopen behandelingen is. Bij al die werkplekken was het herstel van het sociale leven van de cliënten het belangrijkste doel. Waarbij ik al mijn creativiteit als psychiater kon inzetten om dat te bereiken.

In al deze jaren heb ik altijd als nevenfunctie het lesgeven uitgeoefend. Les aan hulpverleners die in deze zorg werken. Ik probeer dat is zo praktisch mogelijk in te richten ons gezegd dat men aan het eind van de dag voldoende munitie had om de volgende dag verder te kunnen spreken met hun patiënten. Praktisch, concreet en zonder wetenschappelijke rimram. Hier nog even een opmerking over: hoewel ik geloof dat wetenschap geweldig kan zijn meen ik dat deze, zoals die nu wordt uitgevoerd, nagenoeg geen bijdrage levert aan betere zorg in de psychiatrie. Het meest spijtige daarvan is dat er weinig aandacht is voor ons prachtige ambacht. Daar zal deze podcast over gaan.

Wat kan U verwachten? Alle eerst wil ik mijn 25 jaar ervaring in directe patiëntenzorg met u delen. Ik heb dit werk met ongelofelijk veel plezier gedaan daar en veel meegemaakt en ook veel geleerd. Ik heb fouten gemaakt, ben ten onder gegaan en mijn overwinningen geproefd. Deze ervaring wil ik graag delen met de luisteraars die werken in de zorg.

Dus een flink deel van de podcast zal gaan over praktische do’s en don’t’s in deze zorg. Het sluit ook aan bij de drie boeken die ik heb geschreven: Bemoeizorg, In gesprek met Psychose en In gesprek met Psychose deel twee. Al deze boeken proberen aanbevelingen en waarschuwingen voor de uitvoerende hulpverlener te geven. Maar de podcasts zijn ook bestemd voor anderen die direct met deze mensen te maken hebben, zoals familie, politie, advocaten, woonbegeleiders, rechters, maatschappelijk werkers en zeker ook de cliënten. Ik zal veel vertellen over patiënten die ik heb mogen behandelen.

Deze podcast wil alle eerst vooral educatief zijn. Ik bespreek wat is er gaande is in de psychiatrie en we beginnen natuurlijk bij de diverse ziektebeelden en wat je daaraan zou kunnen doen. We zullen het ook hebben over zorgelijke ontwikkelingen. Zoals misdiagnostiek en te veel denken in hokje en richtlijnen. Naast deze inhoudelijke besprekingen wil ik het ook gaan hebben over hoe de psychiatrische verhoudt in de maatschappij. Er is veel misverstand over bijvoorbeeld verwarden. En waar mag de psychiatrie nu verantwoordelijk voor gehouden worden? En moeten we misschien maar minder gaan doen? Allemaal vragen die te maken hebben met dingen als beleid en visie op onze samenleving. Later wil ik ook wel wat reflectie geven over wat er in het nieuws naar voren komt en misschien wat beschouwingen over hoe deze maatschappij te maken heeft met psychologie. En deze is immers overal waar de mens ook is. Maar vooral: praktisch, wat kritisch en een vleugje humor. Veel plezier!

Jules Tielens

12-02-2024

Curriculum Vitae Jules Tielens

OPLEIDING

1978-1988: Studie medicijnen Universiteit van Amsterdam.

1988- 1993: Assistentschappen:

  • Interne geneeskunde: Burger Ziekenhuis Amsterdam
  • Psychiatrie: Santpoort Psychiatrisch ziekenhuis
  • Neurologie afdeling: AMC afd. bewegingsstoornissen
  • Epilepsiezorg:Epilepsie Centrum Meer en Bosch
  • Crisisdienst Amsterdam.

1993-1997: Opleiding Psychiatrie aan het Haags-Leids Opleidings Consortium (HLOCP).

Aandachtsgebieden:

-De toepassing van de Chaostheorie op het EEG bij schizofrenie (onderzoek)

-De behandeling van psychotische- en borderline stoornissen

-Cognitieve gedragstherapie.

ACTIVITEITEN

Activiteiten:

Sept. 1998-2011: Psychiater (fulltime) bij het team voor Dak- en Thuislozen (Rehabteam) te Amsterdam. Het Rehabteam verzorgt outreachende intensieve zorg voor Dak- en Thuislozen met een ernstige psychiatrische stoornis.

1999: Aanmoedigingsprijs patiëntenvereniging Ypsilon.

2003: Samen met Rokus Loopik, teamleider Rehabteam, en lobbygroep RBC Networks, een uitgebreide studie en werkplan gemaakt naar het in New York succesvolle concept Pathways to Housing (www.pathwaystohousing.com) . Dit heeft uiteindelijk geleid tot het oprichten van het Discusproject in Amsterdam met als doel problematische en psychiatrisch gestoorde daklozen met veel zorg direct in een huis te plaatsen. Het Discusproject heeft inmiddels 100 cliënten met een eigen huis.

2005: Oprichting van eerste ACT team in Nederland voor daklozen vanuit  het Rehabteam.

2009: Aanzet tot het ontwikkelen van een Transmurale kliniek binnen Arkin.

Nov. 2010: Psychiater bij VIP team (Vroege Interventie Psychosen) van het AMC (www.vipamsterdam.nl). 

Dec 2010: Ontwikkeling van een methode om met psychotische mensen in gesprek te komen en te blijven: Verbindende Gesprekstechniek. Beschreven in twee leerboeken: In Gesprek met Psychose. Deel 1 en 2.

April 2011: Masterclasses Motivational Interviewing samen met prof. X. Amador in 6 grote GGZ centra voor psychosebehandeling.

Dec. 2010: Erepenning Fonds Psychische Gezondheid.

2011: Frans Banninck Cocq penning van de stad Amsterdam voor het opzetten van Bemoeizorg in de stad.

Mei 2011-nov. 2016: Werkzaam bij MoleMann Mental Health. Opzetten van Centrum voor psychotische en aanverwante stoornissen in Amsterdam onder de naam De Brouwerij (www.centrumdebrouwerij.nl) 

2017: Langdurig klinisch verblijf Mariënburg Altrecht. Behandeling en reorganisatie van de afdeling.

2018-2021: Bij Bram zorgboerderij. Geïntegreerde zorg voor EPA-patiënten. Behandeling en resocialisatie in de brede zin in een hand. (www.bijbram.nu).

2021-heden: Parnassia Noord Holland. Psychiater met speciale opdracht de zeer complexe psychiatrische patiënten met overlast. Daarnaast FACT zorg.

NEVENACTIVITEITEN

Nevenactiviteiten:

 

1998- 2009: Docent bij: Academie voor Psychotherapie (psychopathologie), RINO-groep Utrecht (Bemoeizorg), RINO Noord Holland (Casemanagement), APO cursorisch onderwijs gesprekstechniek opleiding tot psychiater UvA/VU, politie Nederland, HvO Amsterdam (training woonbegeleiders.

1998-heden: Verzorgen van workshops aangaande Bemoeizorg met speciale aandacht voor attitudeontwikkeling en Motivational Interviewen bij psychotische stoornissen.

Diverse publicaties in bladen en kranten over Bemoeizorg en psychiatrie. Diverse radio en TV documentaires (o.a.: ‘Kijken in de Ziel’, ‘De Straatpsychiater’, ‘Netwerk’ over Daklozenzorg, ‘Iedereen depressief’).

1998-2011: Adviseur voor Ypsilon Nederland. Columnist bij Ypsilon Nieuws (Tielens Tips). 

2010 Publicatie van ‘Bemoeizorg’ met coauteur: Maurits Verster. Uitgever: Tijdstroom (www.tijdstroom.nl) . Het is een werk-leerboek over het ambacht Bemoeizorg; een belangrijk onderdeel van de langdurige zorg in de psychiatrie. 

2012 Publicatie ‘In gesprek met psychose’. (www.tijdstroom.nl) .Een leer/werkboek over het contact maken en behouden met mensen met een psychose.

2016 Ontwikkelen e-health module van In gesprek met psychose (De Tijdstroom).

2003- heden: Gitarist bij The Electric Space Cowboys. Deze band toerde (25 optredens per jaar) van 2003 tot 2011 door heel Nederland langs psychiatrische ziekenhuizen in Nederland. Zie ook: www.electricspacecowboys.nl. Vanaf 2007 wordt er door deze band professionele popworkshops aan psychiatrische cliënten gegeven in samenwerking met Ypsilon Amsterdam (www.ei-complex.nl).

2019: Publicatie ‘In gesprek met psychose’. Deel 2. Psychose begrepen vanuit het perspectief van de patiënt. In samenwerking met Wouter Kusters.

2024: Podcast (in wording): ‘Jules kleedt uit’. Podcast met praktisch onderwijs voor medewerkers in de psychiatrische zorg. Ook voor non-professionals.