De tweede uitzending over psychose en wel de meest voorkomende vorm: schizofrenie. We bespreken de eerste beschrijvingen door Kraeplin en Bleuler. Welke vormen van schizofrenie kennen we? We gaan in op de belangrijkste onderscheidende factor bij deze aangeboren stoornis. Rondom het twintigste levensjaar verandert dan plots allerlei betekenisgeving. De betekenis van het gegeven een individu te zijn in een complexe omgeving. Een te zijn van lichaam en geest; dit vervaagd. De opvallende afwezigheid van wederkerige emoties. De onmogelijkheid de ander te lezen. Zoals bij autisme. Onderdeel te zijn van een sociale omgeving vervaagd. Het begrijpen van de medemens wordt verwrongen. Wat eerst normaal was verandert plots. De wereld wordt een vijand. En je wordt een vreemde van jezelf.